• Puursesteenweg 100 - 2880 Bornem
  • info@zetelgarnierderij-declercq.be

0476 78 29 53

Privacy policy

Bescherming persoonlijke levenssfeer
Door zijn gegevens aan Zetelgarnierderij De Clercq te bezorgen, geeft de gebruiker ondubbelzinnig en voorafgaand de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zetelgarnierderij De Clercq is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens zal uitsluitend plaatsvinden voor acties of berichten van commerciële aard.

De gegevens van de gebruiker worden in geen geval doorgegeven aan derden zonder de expliciete en voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Wissen en wijzigen van gegevens

De gebruiker heeft, indien hij dat wil, op elk moment het recht om wijzigingen door te laten voeren in zijn/haar gegevens en kan zijn persoonlijke gegevens op elk moment op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. Eveneens heeft de gebruiker het recht om kosteloos verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden. De gebruiker kan dit verzoek steeds kosteloos richten tot Zetelgarnierderij De Clercq via e-mail op het emailadres info@zetelgarnierderij-declercq.be.


Wettelijke bepalingen

Beperking van aansprakelijkheid

Zetelgarnierderij De Clercq heeft deze website met zeer veel zorg opgesteld. De informatie is van allerlei en/of specifieke aard. De informatie op deze website maakt frequent het voorwerp uit van wijzigingen. Neem daarom ook geen enkele beslissing van persoonlijke, juridische, medische of financiële aard op basis van de informatie die werd ontvangen via deze website. Behoudens zware of opzettelijke fout van Zetelgarnierderij De Clercq kan Zetelgarnierderij De Clercq niet aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie van de informatie op haar website of de manier waarop de gebruiker de informatie kan gebruiken. Zetelgarnierderij De Clercq kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site of voor het uitvallen of disfunctioneren van het systeem. Zetelgarnierderij De Clercq kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die verband houdt met het advies, informatie, producten, diensten en bijhorende grafische elementen, die bekomen worden via deze website.

Intellectuele eigendom en copyright

Alle elementen op de website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Zetelgarnierderij De Clercq en behoren exclusief toe aan Zetelgarnierderij De Clercq. Ook deze rubriek valt onder deze auteursrechtelijke bescherming. Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zetelgarnierderij De Clercq.

Links naar websites van derden

Zetelgarnierderij De Clercq is niet verantwoordelijk voor links naar websites die beheerd worden door derden. Zetelgarnierderij De Clercq oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. Het opnemen van links naar websites van derden, betekent niet noodzakelijk dat Zetelgarnierderij De Clercq de inhoud goedkeurt die deze websites bevat en houdt evenmin noodzakelijk in dat er een samenwerking is tussen Zetelgarnierderij De Clercq en de eigenaars van de desbetreffende websites.